Introductie
Coaching, therapie en Yoga Coaching
Behandeling en ondersteuning met Yoga Therapie

Inleiding Yoga Coaching & Therapie


Het tempelcomplex Prambanan, Yogyakarta, Indonesië,
met de tempels van Brahma, Shiva en Vishnu (de drie GUNA’s)

Welkom bij deze inleiding van het online gedeelte van de Yoga Coaching & Therapie opleiding. In dit online gedeelte zul je je vooral bezig houden met de theorie en de concepten van coaching in het algemeen en yoga coaching in het bijzonder. De opleiding richt zich zowel op het verzorgen van coaching als op het geven van therapie. Wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee zijn, behandelen we in een van de volgende hoofdstukken.

Reguliere Yoga les

Als yoga docent geef je waarschijnlijk voornamelijk les aan groepen cursisten. Soms zelfs in verschillende stijlen van yoga. In deze lessen kom je wellicht iemand tegen met een specifieke klacht. Helaas is er niet de ruimte om deze individueel aandacht te geven omdat dat teveel tijd zou vergen en ten koste gaat van medecursisten. Dus hoe los je dit op? Je kunt hem of haar aanbieden een 1 op 1 les te volgen. Je kunt ook de reguliere les, die je al hebt voorbereid, ter plekke wijzigen op enkele punten, zodat je zorg en aandacht schenkt aan de specifieke klacht(en). Belangrijk hierbij is het aanbieden van yoga houdingen in opties. Wat daarbij van pas komt, is anatomische kennis. In de opleiding Yoga Coaching & Therapie Contactdagen zal dit aspect in relatie tot specifieke klachten aan bod komen.

Yoga les 1 op 1

Daarnaast kun je soms de vraag krijgen om een 1 op 1 les te verzorgen. Soms wordt daarbij een hulpvraag uitgesproken en kun je als Yoga Coach een op maat gemaakte programma verzorgen. Maar het kan ook gebeuren, dat iemand gewoon simpelweg een 1-op-1 les wil volgen. Ook al ontbreekt in dit geval de hulpvraag, toch kun je dan je lessen zodanig inrichten dat je cursist (cliënt is dit in geval niet van toepassing) optimaal van yoga gebruik kan maken. Door de kennis van de Yoga Coaching & Therapie opleiding kun je dus gerichtere yoga lessen verzorgen. Al met al maakt deze diversiteit het boeiend en waardevol om als Yoga Coaching & Therapie aan de slag te gaan.

Online opleiding én contactdagen

Deze online opleiding gaat, zoals gezegd, vergezeld van een zevental contactdagen. In 5 dagen komen specifieke lichamelijke en psychosomatische klachten vanuit yoga perspectief aan de orde. Hierbij zullen Tonnie Goes en Anouk Maasland-Volmuller (fysio- en manueel therapeut en tevens Yoga- en Pilates docente) de inhoud verzorgen.

Van de zeven contactdagen is er één supervisie dag. Hierin reflecteer je op je opgedane coachingsvaardigheden onder bezielende leiding van Tonnie of één van onze andere docenten. Tot slot is er een afrondingsdag, waarin je de opgedane kennis en vaardigheden laat zien aan de hand van een praktijksituatie.

Na deze inleiding Yoga Coaching & Therapie maak je in de volgende hoofdstukken kennis met de volgende onderwerpen:

  • Wat is coaching, therapie en yoga coaching?
  • Lichaamsanalyse en karakterstructuren
  • Chakraleer als model voor coaching en therapie
  • De 5 Kosha’s of de 5 dimensies van het menselijk lichaam
  • Ayurvedische basiskennis
  • Lichamelijke en psychosomatische klachten
  • Coaching met diverse yoga stijlen
  • Het Yoga Assessment en het behandel/begeleidingsplan

De hoofdstukken zijn volgens een vast stramien opgebouwd; je krijgt eerst theorie en achtergrondinformatie aangereikt over het desbetreffende onderwerp. Dan volgt een vragenronde om te toetsen of je hetgeen je gelezen hebt, begrepen hebt. Bij sommige onderwerpen krijg je opdrachten die je mag insturen om af te stemmen of je de opdrachten eigen hebt kunnen maken.

Een toets over een onderwerp bestaat uit een aantal vragen. Voor de toets dien je een score te halen van minimaal 80%, je hoeft dus niet alle vragen goed te hebben. Uitzondering hierop vormt de toets over de Ayurveda, hiervan dien je 3 van de 4 vragen goed te hebben. Heb je minder dan 80% gescoord, dan moet je de toets nogmaals maken om verder te kunnen. Wel kun je de hoofdstukken afzonderlijk van elkaar doorlezen.

Mocht je vastlopen op of vragen hebben over een bepaald onderwerp, of opmerkingen hebben, stuur dan een e-mail naar yogacoachopleiding@docenten.poweryoga.nl. We zullen zo snel mogelijk ingaan op je vraag.

Wil je de lesstof als document bekijken? Dat kan. Ga naar de online documenten pagina en open daar de les bestanden. Die kun je vervolgens downloaden naar je pc/laptop/tablet.

Het komt natuurlijk ook voor dat je je ingeleverde opdrachten wilt terugkijken. Dat kan, in het scherm https://docenten.poweryoga.nl/online-leeromgeving-overzicht/ zie je de online opleiding en de bijbehorende toetsen:

Bij sommige toetsen zie je essay vragen, dit zijn de opdrachten die je moet uploaden:

Als je de opdracht hebt ingeleverd, kun je op de blauwe tekst klikken om de opdracht en jouw beantwoording nogmaals te bekijken. Eventuele feedback op de opdracht vind je ook op de pagina die je hebt geopend na klikken op de blauwe tekst.

Ook kun je de beantwoording van gewone toetsvragen terugzien door op het document icoontje te klikken :

Nog een laatste aanwijzing: bij de toetsen kom je dus soms open vragen tegen, die je online-schriftelijk dient te beantwoorden. We hebben gemerkt, dat wanneer de toets niet direct wordt afgerond, de antwoorden die je hebt gegeven bij de open vragen niet in ons systeem worden opgeslagen. Je bent je werk dan kwijt, helaas. Om dit te voorkomen, raden we je aan de open vragen eerst in een tekstverwerker zoals Word te beantwoorden (en dat document moet je natuurlijk wel bewaren op je PC/laptop/Mac 😉 ). Daarna kun je ze kopiëren en plakken.

0

Je winkelwagen